Kwaliteitseisen Gastouder

Gastouderopvang is een erkende vorm van kinderopvang.

Daarom moet u als gastouder aan de wettelijk vastgestelde eisen voldoen, voordat u kunt worden geregistreerd in het Landelijke Register Kinderopvang.

De volgende kwaliteiteisen worden gesteld aan de gastouder die een samenwerkingsverband aangaat met GO Kidz:

De gastouder:
• woont niet in bij de vraagouder(s)
• is minimaal 18 jaar
• is in het bezit van een MBO-2 diploma Helpende Zorg en Welzijn of een daaraan gelijkgesteld diploma
• is in het bezit van een geregistreerd certificaat EHBO van:
– Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis of
– Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert of
– Acute zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA of
– Eerstehulpverlener van NIKTA of
– Acute Zorg bij kinderen van NIKTA of
– Eerste Hulp aan kinderen van het Rode Kruis
•  is op de hoogte van het pedagogisch beleidsplan van GO Kidz en is verplicht de opvang aan te   bieden  volgens dit pedagogisch beleid
• is op de hoogte van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en is in het bezit van de volledige meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling
• dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG continue screening) te overleggen
• dient voor alle huisgenoten( boven de 18 jaar) tevens een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG continue screening) te overleggen
• heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal en respecteert andere gewoontes, culturen, leefwijzen en opvoedingsideeën.