Risico inventarisatie

Voordat de eerste plaatsing van een gastkind bij een gastouder plaatsvindt wordt de risico-inventarisatie gezamenlijk door gastouder, vraagouder en GO Kidz uitgevoerd.

Hierbij wordt beoordeeld welke risico’s er zijn binnen het huis waar het kind opgevangen gaat worden en wat er preventief aan gedaan kan of moet worden.
Wanneer er actiepunten zijn, wordt er tevens afgesproken wie ze gaan oplossen en op welke termijn ze uitgevoerd moeten zijn.

Deze afspraken worden later gecontroleerd door GO Kidz. Bij akkoord vinden van alle partijen wordt de risico inventarisatie ondertekend.

De risico-inventarisatie wordt jaarlijks opnieuw gedaan op de opvangplek. Indien de GGD de opvangplek komt controleren moet er altijd een door de 3 partijen getekende exemplaar aanwezig zijn en mag deze niet ouder zijn dan 1 jaar.