Oudercommissie

Elk gastouderbureau is verplicht om een oudercommissie te hebben.

De oudercommissie denkt o.a. op effectieve wijze mee met GO Kidz over nieuwe ontwikkelingen en beleid betreffende veiligheid en hygiƫne en adviseert bij het wijzigen van het pedagogisch beleidsplan.

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan GO Kidz.

De oudercommissie behartigt de belangen van alle vraagouder(s) en kinderen van de opvang bij GO Kidz. Een oudercommissie bestaat uit een 3-tal vraagouders van GO Kidz. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Vraagouders die deel uit willen maken van een oudercommissie zijn welkom. Het hoeft niet veel tijd te kosten, want de communicatie mag grotendeels digitaal plaatsvinden. Het doel is om ongeveer 3x per jaar bij elkaar te komen bij een van de commissieleden thuis.

Wil jij je aanmelden als oudercommissielid? Heel graag!
De oudercommissie is te bereiken via het volgende e-mailadres: oudercommissie@gokidz.nl