Pedagogisch beleid

Om een pedagogische basis te leggen onder de opvang bij onze gastouder heeft GO Kidz een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Gastouders dienen zich te conformeren aan dit plan.
In dit plan komen enkele belangrijke punten aan de orde met betrekking tot het opvangen van gastkind(eren).
Gastouders krijgen dit plan bij aanmelding.

De Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst (GGD) controleert ieder jaar of dit plan nog voldoet aan de laatste eisen op het gebied van kinderopvang.