Informatie

Informatie voor gastouder en vraagouder(s):

Pedagogisch-beleid

Algemene voorwaarden

Drukke kinderen

Gezondheidsrisico’s in een basisschool-BSO 4-12 jarigen

Gifwijzer

Giftige planten

Leges Gemeente

Informatie klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Reglement Geschillencommisie Kinderopvang

Registratie Geschillencommissie GO Kidz

Jaarverslag 2020

Klachtenvrij 2019

GGD:

Inspectierapport GGD 051120

Inspectierapport GGD 050919

Inspectierapport GGD 040618

Inspectierapport GGD 060317

Inspectierapport GGD 210116

Inspectierapport GGD 020315

Inspectierapport GGD 040914

VOG:

Aanvraagformulier_VOG_NP_Medewerker_Huisgenoot+2.

Links

www.boink.info

www.degeschillencommissie.nl

www.ehbo-deventer.nl

www.toeslagen.nl

www.landelijkregisterkinderopvang.nl

www.praktijkjade-deventer.nl

www.vooreenveiligthuis.nl

www.signaalkaart.nl

www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/overijssel